Psyhauterapia - Oferta

I. Konsultacje psyhauterapeutyczne

Pierwsza konsultacja odbywa się najczęściej w miejscu zamieszkania psa. Podczas spotkania idziemy z psem na spacer, w trakcie którego obserwuję zachowanie psa wobec innych psów, ludzi, jego reakcje na otoczenie. Po powrocie do domu zbieram pełne wywiad na temat różnych sfer życia psa, obserwuję jego interakcję z opiekunami. Pod koniec spotkania wspólnie omawiamy plan terapii, który następnie w przeciągu tygodnia przesyłam opiekunowi psa w formie pisemnej. Kolejne konsultacje lub zajęcia proponuję indywidualnie, dostosowując je indywidualnie do potrzeb zarówno psa jak i opiekuna. 

II. Węchowe zajęcia terapeutyczne

Zajęcia węchowe bazują na bardzo naturalnej potrzebie psów – węszeniu. Żyjące w naturze psy dzięki zmysłowi węchu są w stanie zdobywać pożywienie, odnajdywać inne osobniki należące do tej samej grupy społecznej, unikać zagrożenia. Psy żyjące w naszych domach, zwłaszcza w miastach często nie mają możliwości aby realizować tę podstawową potrzebę: w domu pełna miska, na spacerze nie wolno zjadać odpadków, odnajdywanie innych członków grupy najczęściej jest zbyteczne, bo psy chodzą na smyczy, zaś niebezpieczne sytuacje zdarzają się rzadko i są bądź nieoczekiwane, bądź pod kontrolą opiekuna. W związku z brakiem możliwości realizowania tej naturalnej potrzeby, nasze domowe psy są często zagubione w codziennej rzeczywistości, nie do końca rozumieją jednak, co się z nimi dzieje. Zajęcia węchowe, czasem zwykłe zabawy, w których psy mogą korzystać z możliwości zmysłu węchu, znacznie poprawiają ich pewność siebie, uczą skupienia, tym samym obniżając próg frustracji, są przyjemnością i samorealizacją. W tej dziedzinie proponuję opiekunom psów dwie możliwości:

III. Terapeutyczne zajęcia komunikacyjne

Psy i ludzie porozumiewają się różnymi systemami komunikacyjnymi. Różnice między nimi często prowadzą do nieporozumień a czasem nawet do konfliktów. Na moich zajęciach komunikacji, psy nabywają coraz to większych kompetencji społecznych, ich opiekunowie natomiast zaczynają rozumieć ich komunikaty i uczą się jak przejrzyście na nie odpowiadać. Staram się zwracać szczególną uwagę na emocje towarzyszące uczestnikom i tym dwu- i czteronożnym. Wychodzę bowiem z założenia, że emocje są najważniejsze z budowaniu porozumienia. Nie skupiam się na zachowaniu, nie próbuję go zmieniać, zachowanie jest wynikiem emocji, jakie przeżywamy. Dotyczy to zarówno nas, ludzi, jak i psów.

IV. Wykłady i warsztaty dla ludzi

Są to zajęcia teoretyczne i teoretyczno–praktyczne, w trakcie których staram się przekazać opiekunom psów wiedzę na temat emocji, budowania porozumienia, organizowania zajęć i zabaw dla ich pupili.